Детска градина по изкуствата

Албум: "Приказната бъркотия " на малките артисти от 3 група и техните учители.

Албуми в галерията: