Детска градина по изкуствата

Дневен режим

22 сеп 2021

         Дневен режим в ДГИ - Виж тук

 Известно е, че тенденциите в развитието на предучилищното образование на съвременния етап са насочени към постигането на цели и общочовешки ценности, които имат личностен смисъл в живота на детето.

 Въвеждането на детето в околната среда, успешното му социализиране, формирането на познавателна, социална, емоционална, естетическа и двигателна култура зависят изключително много от правилното структуриране на дневния режим в детската градина. Сутрин децата в Детска градина по изкуствата се посрещат с любими детски  песнички, които предразполагат и създават настроение. Раздвижването преди закуска стимулира създаването на здравословни навици и усещането за групова хармония. Следва питателна закуска. Образователните занимания на децата са организирани в учебна програма , която дава богати възможности за намирането на форми и методи на взаимодействие за работа с децата.

Образователните акценти на педагогическо взаимодействие са:

 - Ориентирането в света и култура на поведение;

 - Овладяване на езика и култура на речта;

 - Основи на математическа култура;

 - Култура на детския труд и конструиране;

 - Овладяване на двигателна култура.

    Закуска, вкусен обяд и следобедна закуска зареждат малките палавници с енергия и сили. Педагогическият екип създава позитивна среда и с много любов и професионализъм им помага да се социализират и подготвят за училище.