Детска градина по изкуствата

Училище за родители

8 фев 2022

              Училище за родители

Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните (родители и екипа в детската градина), които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез предучилищното образование в детската градина се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.

Детската градина и семейството, макар и да имат обща цел – възпитанието на детската личност, често действат автономно, независимо едни от други. Проблемите, изникващи пред родителите в процеса на възпитанието на децата, растат непрекъснато. Много често те не намират начините за тяхното правилно разрешение. Разнообразните наставления, давани от хора „с опит”, не винаги способстват за разрешаването на определен проблем и тогава е нужно да се потърси конкретна методическа помощ за децата в лицето на учителите. Родителите обаче нямат време за срещи и разговори. Затънали в житейски и служебни проблеми, подминават с пренебрежение различните предложени форми за сътрудничество с детската градина. Семейството се отличава с относителна „пасивност”. В отношенията си винаги е организираният фактор, приемайки безкритично предлаганото съдържание, методи и форми на работа. Как то може да се превърне в реална инициативна страна на взаимодействието при непрекъснато повишаване на педагогическата си култура?

В днешното объркано и преходно време, в което ценностната система придобива различни измерения, възниква необходимостта от подпомагане на родителите във възпитанието на децата.

Сътрудничеството между учители и родители е по-нужно от всякога, за да може по-бързо и безболезнено да се отстраняват възникналите проблеми.
Няма специални училища за родители, затова всеки се учи да бъде родител чрез разрешаването на различните ситуации със своето дете, чрез т.н. „Учене чрез опит – грешка” или чрез напътствия от „ препатили” приятели и роднини.

Ето защо, екипът от педагози в Детска градина по изкуствата организира -  "УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ."

     

                                                    

 ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА  - Виж тук 

 КАК ДА ОПАЗИМ ДЕТЕТО НА ПЪТЯ! - Виж тук                                               .

 Семейството и Детската градина – за ценностната ориентация на детето. - Виж тук

 Ползите от четенето. Защо трябва да четем на децата си още докато са малки?- Виж тук

Защо добронамерените и отдадени родители накрая се оказват с непокорни и своенравни деца - Виж тук

Видове изоставане в развитието на децата - Виж тук

Страхът от тъмното: Защо се появява и как да помогнем? - Виж тук

Как да научим децата си на ред? - Виж тук

Децата могат и сами - Виж тук

От какво се нуждаят децата - Виж тук

Емоционалната интелигентност при децата - Виж тук

Полезни съвети за успешна адаптация в детската градина - Виж тук

Полезните ограничения и ползата им за израстването на децата - Виж тук

ГНЕВЪТ ПРИ ДЕЦАТА - Виж тук

5 ПОЛЗИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА - Виж тук

Дете и улица - Виж тук

КОГА Е ДОБРЕ ДА ПОМИСЛИМ ЗА ПРЕМАХВАНЕ/РЕДУЦИРАНЕ НА ЕКРАННОТО ВРЕМЕ НА ДЕТЕТО? - Виж тук