Детска градина по изкуствата

Достъп до обществена информация

10 фев 2022

Закон за достъп до обществена информация (извадка)

Чл. 2. (1) Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Чл. 10. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

Чл. 11. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

бланка заявление за ДОИ - Изтегли

Заповед - Виж тук

Указания за ДОИ - Виж тук

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - Виж тук