Детска градина по изкуствата

Албум: Малките лазарки и момчетата от 3 група засадиха декоративни дръвчета в двора на градината.

Албуми в галерията: