Детска градина по изкуствата

Албум: Децата от втора разновъзрастова група се представиха пред своите родители с празника "Под гъбката".

Албуми в галерията: