Детска градина по изкуствата

Административни

6 фев 2022

                                                   УЧЕБНА 2023- 2024 ГОДИНА   

СТРАТЕГИЯ 2020/2024г. -актуализация

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 2023-2024 уч. г.

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2023-2024 г.

 Правилник за вътрешния ред 2023-2024 г.

 ЕТИЧЕН КОДЕКС НА  ОБЩНОСТТА в ДГИ 2023-2024 уч.г.

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи 2023-2024 уч.г.

ПРЕВЕНЦИЯ РАННОТО НАПУСКАНЕ на ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 2023-2024 уч.г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ ПРОЯВА НА НАСИЛИЕ 2023-2024 уч.г.

 МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА 2023-2024 уч.г.

 ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

 ПЛАН БДП 2023-2024 уч.г.

 ПЛАН на обучението по БАК 2023-2024 уч.г.

 

 УЧЕБНА 2022 - 2023 ГОДИНА                       

   

М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА 2022 – 2023 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА, за учебната 2022/2023г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА Детска градина по изкуствата за учебната 2022/2023г

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ

 ПРАВИЛНИК-ЗА-ВЪТРЕШНИЯТ-ТРУДОВ-РЕД-2022-2023-г.     

 План за работа по БДП 2022-2023 г

  План на обучението по БАК 2022-2023 

 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  през учебната 2022-2023

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2022-2023

 ДОКЛАД - САМООЦЕНЯВАНЕ 2021-2022 г

 ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 2022-2023 г.

  ЕТИЧЕН-КОДЕКС-НА-ОБЩНОСТТА-В-ДГИ

 ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2022-2023 г                      

 ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДГИ 2022-2023 г

 СТРАТЕГИЯ-актуализация-2022 г


                                      УЧЕБНА 2021 - 2022 ГОДИНА   

Мерки за повишаване на качество на образованието, възпитанието и социализацията

Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности-и-за-приобщаване-на-децата-от-уязвими-групи-на-ДГИ-за-уч.-2021-2022г

Програма-за-ранното-напускане-на-образователната-система-на-ДГИ-за-уч.2021-2022г.

Седмично-разпределение-на-основните-форми-на-педагогическо-взаимодействие-по-образователни-направления

План за квалификационната дейност-2021-2022г

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

МЕРКИ-ЗА-ПОВИШАВАНЕ-НА-КАЧЕСТВО

Правилник за вътрешният трудов ред за учебната 2021-2022г.

Правилник за дейността 2021-2022г.

ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2021-2022г

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩНОСТТА В ДГИ

Програмна система ДГИ 2021-2022г.

Стратегия за развитието на детската градина 2020г.-2024г.

ПЛАН ЗА ИЗУЧАВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г

Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование