Детска градина по изкуствата

II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ”ДЕТСТВО – ВЪЛШЕБСТВО“

1 фев 2023

II НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

”ДЕТСТВО – ВЪЛШЕБСТВО“

 

ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА:

Детска градина по изкуствата - Хасково

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Цел: Целта на конкурса е стимулиране на развитието на детското творчество и въображение, и насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява.

2. Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно жури.

ІІ. РЕГЛАМЕНТ:

1. Всеки автор може да участва само с една творба – формат А4 на тема: “Моята любима приказка”.

2. Участниците се разпределят в две възрастови групи:

- Първа група - 4 – 5 години

- Втора група - 6 - 7 години

3. Рисунките очакваме на адрес: 6300, гр. Хасково, ул. „П.Берковски“ № 7, Детска градина по изкуствата – за конкурса до 20.03.2023 г.

4. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, име на учебното заведение, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail

 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – съответствие по темата, композиция, оригиналност, техническо изпълнение.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с 1,2,3 място и една поощрителна награда във всяка възрастова група.

Рисунките ще бъдат включени в изложба,която ще се проведе на 31.03.2023г.по случай Международният ден на детската книга в детски отдел на Регионална библиотека “Христо Смирненски “ – Хасково.

Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат допълнително информирани и поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите.На тези които не могат да присъстват ще бъдат изпратени по удобен за тях начин за получаване.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Детство - вълшебство” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Рисунките не се връщат.

за информация и контакти:

телефон: 0886 433250 или имейл: kids_art@mail.bg