Детска градина по изкуствата

Документи и заявления

16 фев 2022

Заявление за предоставяне на сл.бележка или удостоверение- Изтегли от тук

Отговорности на родителите при извънредна епидемиологична обстановка

Информирано съгласие възстановяване посещения- Изтегли от тук

Правила за издаване на медицинска бележка- Виж тук