Детска градина по изкуствата

Екип

14 дек 2016

II група:   Янка Арсова - старши учител

               Майя Пашова - старши учител

III група:   Веселина Петрова - старши учител

                Елена Узунова - старши учител

IV група : Даниела Будова -старши учител

                Красимира Мирчева -  учител

IVa група:  Татяна Илиева - старши учител

                 Светла Костадинова - учител