Детска градина по изкуствата

Екип на ДГИ

14 дек 2016

            Татяна Илиева - Директор

          Красимира Мирчева – Учител

         Звезделина Стоянова – Учител

         Янка Арсова - Старши учител

        Майя Пашова - Старши учител

                            Веселина Петрова - Старши учител

                              Елена Узунова - Старши учител

                            Светла Костадинова - Старши учител

                                  Светла Колева - учител

                                  Емил Филипов - Учител

                          Николина Пинчева - Помощник възпитател

                             Галина Щерева - Помощник възпитател

                             Славея Стамова - Помощник възпитател

Христина Янчева - Помощник възпитател

Анушка Хуманян - Касиер-домакин

Димитър Николов - Главен счетоводител

Павлина Настева - Медицинска сестра