Детска градина по изкуствата

РИСУВАМ МОЯТА РОДИНА

3 яну 2024

  

За трета поредна година Детска градина по изкуствата обявява провеждането на Националния конкурс за детска рисунка: "Детство - вълшебство", на тема: "Рисувам моята Родина"
Целта на конкурса е стимулиране на развитието на детското творчество и въображение, и насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява.
Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно жури.
ІІ. РЕГЛАМЕНТ:
1. Всеки автор може да участва само с една творба – формат А4 на тема: “РИСУВАМ МОЯТА РОДИНА.”
2. Участниците се разпределят в две възрастови групи:
• Първа група - 4 – 5 години
• Втора група - 6 - 7 години
3. Рисунките очакваме на адрес:
6300, гр. Хасково, ул. „П. Берковски“ № 7
Детска градина по изкуствата – за конкурса до 13. 02. 2024 г.
4. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо:
трите имена на автора, възраст, име на учебното заведение, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail
ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА – съответствие по темата, композиция, оригиналност, техническо изпълнение.
Най-добрите творби ще бъдат отличени с 1, 2, 3 място и поощрителна награда във всяка възрастова група.
Рисунките ще бъдат включени в изложба, която ще се проведе на 23. 02. 2024г. във фоайето на Регионална библиотека “Христо Смирненски “ – Хасково.
Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат допълнително информирани и поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите. На тези които не могат да присъстват ще бъдат изпратени по удобен за тях начин за получаване.

Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат допълнително информирани и поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите. На тези които не могат да присъстват ще бъдат изпратени по удобен за тях начин за получаване.

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Детство - вълшебство” ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Рисунките не се връщат.
за информация и контакти:
телефон: 0886 433250 или E-mail: kids_art@mail.bg
                                                         petrovavesi09@abv.bg