Детска градина по изкуствата

Детска градина по изкуствата

21 сеп 2021

           Детска градина по изкуствата е създадена през 1992год.

За краткия си период на съществуване тя успя да се наложи като градина с традиция в отглеждането и възпитанието на децата от предучилищна възраст.

Предпочитана е от родителите и децата поради нетрадиционния си архитектурен стил, създаващ уют и предпоставка за творчество. Слънчевият интериор, уникалният Възрожденски екстериор са префектно съчетани, така,че децата с радост се учат да общуват, подготвят се без стрес за бъдещите си задължения и за отговорната роля на ученика.

 Усилията на високо квалифицирания педагогически екип са насочени към съхраняване и провокиране на детската индивидуалност, изграждането й като личност с въображение и творческо мислене.

В работата си колективът се ръководи от мисълта на Сухомлински: ”Духовният живот на детето е пълноценен само тогава, когато то живее в света на игри, приказки, музика, фантазия, творчество. Без това то е изсъхнало цвете”.

В Детска градина по изкуствата всяка мечта се сбъдва, всяка приказка става реалност.