Детска градина по изкуствата

Екип на ДГИ

14 дек 2016

                                Татяна Илиева - Директор

                           Веселина Петрова - Заместник - директор

                                                    Елена Узунова - Старши учител по музика

         Красимира Мирчева – Учител

         Звезделина Стоянова – Учител

         Янка Арсова - Старши учител

        Майя Пашова - Старши учител

   Светла Костадинова - Старши учител

                                 Светла Колева - Учител

                                 Емил Филипов - Учител

                          Николина Пинчева - Помощник-възпитател

                             Галина Николова - Помощник-възпитател

                             Славея Стамова - Помощник-възпитател

                             Христина Янчева - Работник кухня

                             Анушка Хуманян - Касиер-домакин

                          Димитър Николов - Главен счетоводител

                            Павлина Настева - Медицинска сестра