Детска градина по изкуствата

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА ЗА УЧЕБНА 2023-2024 Г.

31 яну 2023

 

ОТ 01.02.2023 Г. ДО 31.05.2023 Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА.

Каним любопитни и любознателни деца в жизнерадостния ритъм на ведър, спокоен, творчески процес на игра, общуване, изследване и експериментиране. Даряваме любов и грижа, настроение и радост, щастливи усмивки и увереност за успешна личностна изява.

Предимства:

 • Детска градина на радостта, любовта и приятелството.
 • Играта е учене, ученето е удоволствие и забавление.

Какво получават децата:

 • Ценности, традиции, изграждащи добросърдечност, приятелство, сътрудничество;
 • Толерантно общуване, етикет, маниери, поведение;
 • Техники за стимулиране на памет, мислене, развитие на креативност;
 • Възпитаване на отговорност, инициативност, самостоятелност.

Какво получават родителите:

 • Сигурност, спокойствие, щастливо и уверено дете;
 • Индивидуален подход и грижа за личностното развитие на детето Ви;
 • Партньорство с екипа учители и специалисти;
 • Работа в малки групи.

Организация:

 • Целодневна организация на режима от 7.30 до 18:00 часа;
 • Допълнителни дейности, отговарящи на потребностите на децата;

Условия за прием:

 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат стила и принципите на работа в Детска градина по изкуствата.
 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие.
 • Среща-разговор и анализиране /учители-родители/ личностните особености на детето и готовността му да постъпи в Детска градина по изкуствата.

Процедура за прием:

  • Кандидатстване и подаване на документи за новата учебна година - до 31.05.2023 година в деловодството на детската градина или при директора.
  • Класиране на деца ще бъде оповестено на 02.06.2023 година.
  • Потвърждаването на приема ще се осъществи от 02.06.2023 г. до 16.05.2023 г.
  • При наличие на незаети места след 16.06.2023 година те ще бъдат оповестени за второ класиране.

Необходими документи за записване:

  • Заявление за записване на дете.- Изтегли оттук
  • Информационна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството по образец от детската градина .
  • Копие от акта за раждане на детето.
  • Удостоверение за адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес.

В детска градина по изкуствата се приемат деца от 4 до 6 години, разпределени по възрастови групи.

Инвестирайте в бъдещите успехи и престижната реализация на Вашето дете!
Готови сме да Ви партнираме! Заповядайте при нас!