Детска градина по изкуствата

Прием 2022г. / 2023г.

2 юни 2022

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 10,т. 3 от "Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково " декларации за записване на приетите деца се приемат всеки работен ден от 06. 06. 2022г. до 17.06.2022г. от 13,30ч. до 15,30ч. в канцеларията на детската градина.