Детска градина по изкуствата

Национален конкурс за детска рисунка на тема: „Детство – вълшебство”

11 фев 2022

    По повод своя 30 годишен юбилей

   Детска градина по изкуствата, гр. Хасково организира

    национален конкурс за детска рисунка на тема:

   „Детство - вълшебство”

 

Цел:

Целта на конкурса е стимулиране на развитието на детското творчество и въображение, и насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява.

Условия за участие:

  •   В конкурса  могат да участват всички желаещи деца на възраст от 4 до 7 годишна възраст.
  •      Всеки автор може да участва само с една творба,
  •      Участниците се разпределят в две възрастови групи:

                - Първа група      -   4 – 5 години

                - Втора група       -  6  - 7 години

Изисквания към творбите:
– формат А4;
– кадастрон, без рамка;
– материали и техника по избор

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо: трите имена на автора, възраст, име на учебното заведение, ръководител, точен адрес с пощенски код, телефон, e-mail

Критерии за оценка – съответствие по темата, композиция, оригиналност, техническо изпълнение.

Награди: Рисунките ще бъдат оценявани от компетентно жури.

Най-добрите творби ще бъдат отличени с 1,2,3 място и една поощрителна награда във всяка възрастова група.

 Всички рисунки ще бъдат включени в изложба,която ще се проведе на 11.05.2022г., а отличените ще бъдат включени в юбилеен календар на Детска градина по изкуствата.

Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат допълнително информирани и поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите.На тези които не могат да присъстват ще бъдат изпратени по удобен за тях начин за получаване.

 

Очакваме вашите рисунките до 11.04.2022 г. на адрес:  6300, гр. Хасково, ул. „П.Берковски“ № 7, Детска градина по изкуствата – за конкурса

Информираме Ви, че личните данни на участниците в Конкурс „Детство - вълшебствоще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящата изява, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

 Изпратените рисунки не се връщат.

За допълнителна информация:

на телефон: 0886 433250 или на имейл: kids_art@mail.bg