Детска градина по изкуствата

АТЕЛИЕ ''ПАЛИТРА"

11 окт 2021

 Целта на АТЕЛИЕТО по рисуване е да обучава и повишава естетиката, мирогледа, изобразителната култура и уменията на децата. Децата обичат да рисуват още от ранна възраст – така изразяват своите емоции и индивидуален талант. Рисуването за тях минава през игрови процес. Чрез изобразителните изкуства и рисуването, децата разказват важните неща за тях, своите мечти, фантазии, чувства, развиват зрителните си представи и въображението си, визуализират реални и фантазни образи, откриват индивидуалния си талант, артистична оригиналност и умения.

                                                                         Ръководител : Веселина Петрова