Детска градина по изкуствата

АТЕЛИЕ "ТАНЦОВАТА МАГИЯ НА ФОЛКЛОРА"

11 окт 2021

Целта на сформираната група за народни танци е възпитаване на траен интерес и емоционална отзивчивост към българското народно творчество, което да съдейства за осъществяване задачите на естетическото и нравствено възпитание и поставяне основите на национална идентификация. 

                                                        Ръководители : Майя Пашова

                                                                                        Емил Филипов