Детска градина по изкуствата

ТЕАТРАЛНО АТЕЛИЕ "ПИНОКИО"

11 окт 2021

Детското творчество е основа за хармоничното развитие на детето. Един от най-ефективните начини за развиване на творческата активност на малките деца е театралната активност .

Театралните представления са близки и разбираеми за децата, защото се основават на играта - основата на същността на детето.

Освен това театърът насърчава цялостното развитие на детето и помага за решаването на много проблеми на съвременната педагогика. Също така развива интелект, формира художествено и естетическо възприятие.

Благодарение на тези дейности има:

  • повишаване на знанията за околната среда;
  • формиране на независимост и творческа дейност;
  • обогатяване на речника;
  • развитието на паметта, образите на мисленето и фантазията;
  • по-добра координация на движенията, гладкост и гъвкавост;
  • увеличаване на изразителността на речта и дикцията;
  • придобиване на умения за външно изразяване на чувства на герои чрез изразяване на лицето, жестове и интонация;
  • способност за работа в екип.

                                                                                     Ръководители: Янка Арсова

                                                                                                         Звезделина Стоянова