Детска градина по изкуствата

Прием

14 дек 2016

За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

1. Писмено заявление до директора на детската градина.

2. Копие от акта за раждане на детето.

3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:

     • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

     • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

     • Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.

     • Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.

     • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.

     • Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДГ

Прикачени файлове

Приложени файлове: